2012

 

2012

 

 

 

 

Beställare: Lugnet i FALUN AB

Renovering av underbackarna

Ref: Henrik Belin

Se fler bilder

 

 

Beställare: CD Entreprenad

Dikning Färdkällan

Ref: Christer Dalmans

Beställare: Ärnäshedens Fastighets AB

Markarbeten på ny industrilokal i Lima.

Ref: Sven Isaksson

 

Beställare: Liftbyggarna

Liftbyggnation i Kläppen.

Ref: Henrik Skoglund

 

Beställare: Swerock

Öppnande av bergtäkt Funäsdalen

Ref: Hans Ling

Beställare: Skanska

Återställning grus-och bergtäkt Nyköping

Ref: Maria Elofsson

 

Beställare: Fiskarhedens Trävaru AB

Ny infart till Fiskarhedens Sågverk.

Ref: Olle Larsson/Karl Lundevall

 

Beställare: Lugnet i FALUN AB

Byggnation av ny rörbro.

Ref: Christer Asp

 

Beställare: Doppelmayr

Kabelgrav Märtaliften Lindvallen

Ref: Peter Strandberg

 

Beställare: Lima Besparingsskog

Skogsbilsväg klass 3C i Skäråsen

Ref: Jan-Ola Mattsson

 

 

Beställare: Vamas vatten & Avlopp i Malung

Ny Pumpstation i Malung

Ref: Anders Bergman

 

Beställare: Malungshem

Omdränering kvarteren Montören och Mården

Ref: Karl-Erik Sigfrids

 

Beställare: Lima Besparingsskog

Byte av trummor och dikesrensning längs Klossbergsvägen

Ref: Jan-Ola Mattsson

 

Beställare: Lima Besparingsskog

Markavtäckning av morräntäckt i Rejsjöåsen.

Ref: Jan-Ola Mattsson

 

 

 

Beställare: Lima Besparingsskog

Öppen fjälldal

Ref: Torbjörn Nilsson

Kyrkbyn 106 780 64 Lima

Tel: 0280-323 44 Fax: 0280-324 44 Mobil: 070-630 4964 info@ericsonilima.se

Copyright 2012 © All Rights Reserved