2014

 

2014

Beställare: Patrik Söderlund

Gjort grundläggning, isolering och VA-och kulvertanslutning

Referens: Patrik Söderlund

 

Beställare: Focus i Lima

Uppförande av lekplats vid Äråbadet.

Referens: Johanna Limberg

 

Beställare: Ludvika Kommun

Återställning av soptipp.

Referens: Ola Nyström

 

 

 

Beställare: Fiskarhedens Trävaru AB

Utschaktning bark.

Rferens: Olle Larsson

 

 

Beställare:Gudmundssons Kross & Åkeri AB

Grävt dränering.

Referens: Gudmundsson

 

Kyrkbyn 106 780 64 Lima

Tel: 0280-323 44 Fax: 0280-324 44 Mobil: 070-630 4964 info@ericsonilima.se

Copyright 2012 © All Rights Reserved