Tidigare

Beställare: Lima Besparingsskog

Markberedning med grävmaskin

Ref: Ola Matsson

Beställare: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB

Schakt, grundläggning och hårdgjorda ytor vid Clas Ohlsons distributionscentral etapp 5.

Ref: Ulf Mårtensson

 

2008

 

 

Beställare: Markarbeten i Värmland AB

Mottagning och packning av sandfyllning i Norra Backa Borlänge.

Ref: Hans Johnsen

Beställare: Malung-Sälens kommun

Gång- och cykelbana, Vikhansvägen Sälen.

Ref: Åke Jonsson

Beställare: Skanska Sverige AB

Återställning Götarsvik bergtäkt

Ref: Maria Elovsson/Sara Löfgren

Beställare: Clas Ohlson AB

Grundläggning, grönytor och plantering vid museumet i Insjön

Ref: Eric Jacobsson

Beställare: Himmelslätta Airpark

VA, vägar och taxibanor

Ref: Ulla Nyström

Beställare: Finja AB

Nytt industriområdeschakt, terrasering, överbyggn. ca 8 ha, grundläggning ca 6 000 m2

Ref: Bo Andersson

 

Beställare: R. Billefält Transport AB

Lasting Liljeholmen

Ref: Åke Billefält

Beställare: Skanska Sverige AB

Vegetationsavtagning, Gustafs

Ref: Sara Löfgren

 

 

 

2007

 

Beställare: NCC

 

Utlastning av arbetstunnel för Norra Länken vid Roslagstull

Ref: Göran Manell

 

Beställare: Bergkvist-Insjön AB

 

Utförande av vågbrytare

 

Ref: Björn Bergkvist

 

 

Beställare: Markarbeten i Värmland

 

Terrassering av ca 4 ha hårdgjorda ytor för ett nytt

 

köpcenrum vid Lyviksberget, Ludvika

 

Ref: Hans Johnsen

 

 

Beställare: Skanska

 

Återställning av grustäkt Edeby, Strängnäs

 

Ref: Magnus Mårtensson

 

 

Beställare: HB Gallerian på Sälfjällstorget

 

Markarbeten för en ny galleria och två parkeringsdäck

under mark, yta ca 1.600 m2

Ref: Tomas Kaiser

 

Beställare: Nils Skoglund AB

 

Markarbeten för Clas Ohlsons DC Etapp 4 Jordschakt ca 150.000 m3.

Grundläggning ca 18.000 m2.

Överbyggnad ca 80.000 ton

Ref: Ulf Mårtensson

 

2006

 

 

Ericson i Lima fyller 50 år

Beställare: AB Krossekonomi

 

Div. krossning i Stockholmsområdet

Ref: Jarl Westin

 

 

Beställare: Liljefjäll AB

 

Utbyggnad av ett 60 tal fritidstomter i Granfjällstöten, Sälen.

Ref: Sven Jacobsson

 

 

Beställare: Nils Skoglund AB

 

Markarbeten för nya Bilkompaniet i Leksand i samarbete

med Dala Trädgård AB

Ref: Kent Andersson

 

 

Beställare: Skistar

 

Markarbeten för nytt pistmaskinsgarage Lindvallen, Sälen

Ref: Christer Johansson / Sten Danielsson

Beställare: Skanska

 

Losshållning, skuthantering och krossning av ca 60.000 ton berg i Gräv

Ref: Sara Löfgren

 

 

Beställare: PEAB

 

Mottagning lätt bergbank Småröd Munkedal

Ref: Ingvar Tynell

 

 

Beställare: Fiskarhedens Trävaru AB

 

Utförande av ca 2 ha hårdgjorda ytor för virkeshantering

Ref: Olle Larsson

 

2005

 

Beställare: Skanska Asfalt & Betong

 

Losshållning, krossning och utlastning av ca 140.000 ton berg i Rembo och Gräv

Ref: Bo Forsgren

 

 

Beställare: Skanska Asfalt & Betong

 

Återställlning av grustäkter i Rembo och Skogsbo

Ref: Bo Forsgren

Beställare: AB Krossekonomi

 

Krossmatning ca 125.000 ton längs nya E4 förbi Uppsala

Ref: Jarl Vestin

Beställare: ASFAB

 

Förstärkningsarbete RV 78 genom Gåsarv

Ref: Gunnar Eriksson

Beställare: Malung Sälens Kommun

 

Utförande av VA ledningar och gator i Sälen

Ref: Hans-Göran Larsson

Beställare: Skylt & Reklam i Sälen AB

 

Ombyggnad av Sälfjällstorget

Ref: Tomas Kaiser

 

2004

 

Beställare: PEAB

 

Mottagning av lätt bergbank RV 50 Ornäs - Falun

Ref: Torsten Ekelund

 

 

 

Beställare: Bergkvist - Insjön AB

 

Grundläggning av ny såglinje

Ref: Björn Bergkvist

Beställare: Vägverket Region Mitt

 

Utförande av grundvattenskydd RV 71 i Malung

Ref: L-E Holmström

Beställare: Nils Skoglund AB

 

Utförande av branddamm vid Clas Ohlsons centrallager

Ref: Ulf Mårtensson

 

 

2003

 

Beställare: NCC Construction Sverige AB

 

Krossning av tunnelberg till SJ makadam Kl.1 vid järnvägsutbyggnad Näl, Trollhättan

Ref: Ola Granbom / Bernt Jansson

 

Beställare: NCC Construction Sverige AB

 

Utlastning tunnelförstärkning Nältunneln Trollhättan

Ref: Göran Ajling

 

 

 

Beställare: Nils Skoglund AB

 

Grundläggning av Clas Ohlssons nya höglager i Insjön

Ref: Ulf Mårtensson

 

 

Beställare: Bergkvist - Insjön AB

 

Utfyllnad för timmerplan ca 4,7 ha

Ref: Björn Bergkvist

 

 

 

Beställare: Billefält Transport AB

 

Utlastning och tippmottagning Nältunneln, Trollhättan

Ref: Åke Billefält

 

 

 

2002

 

Beställare: Fiskarheden Trävaru AB

 

Anläggande av ca 2 ha hårdgjorda ytor för virkeshantering

Ref: Olle Larsson

 

 

2001

 

Beställare: Bergkvist-Insjön AB

 

Anläggande av ca 2,5 ha hårdgjorda ytor för virkeshantering

Ref: Björn Bergkvist

 

 

 

2000

 

Beställare: Dala Väg AB

 

Schaktentreprenad slalombackar Bjursås Skicenter

Ref: Per Martinsson

 

 

1999

 

Beställare: NCC Anläggning

 

Schaktentreprenad på långtidsparkering Landvetter

Ref: Ola Granbom

 

 

1998

 

Beställare: Dala Väg AB

 

Schaktentreprenad. Ny väg förbifart Sälenstugan

Ref: Per Martinsson

 

 

1997

 

Beställare: Gräv & Schakt AB

 

Schakt- lossnings- och krossentreprenad

Kalkylansvar och arbetsledning.

Väg 294, förstärkningsarbete 17 km

Ref: Stig Åström

 

 

1996

 

Beställare: Gräv & Schakt AB

 

Kalkylansvar och arbetsledning.

Jordschakt södra berget Arlanda bana 3

Ref: Stig Åström

 

1995

 

Beställare: Billefälts Transport AB

 

Schaktentreprenad och arbetsledning.

Banverkets avfart mot Arlandabanan i Rosersberg

Ref: Åke Billefält

 

 

1994

 

Beställare: Vägverket Prod Mitt

 

Schakt- och krossningsentreprenad ny väg Sälen - Lindvallen

Ref: Per Brinck

 

1993

 

Beställare: Vägverket Region Mitt

 

Generalentreprenad, Väg 311, förstärkningsarbete 7 km.

Ref: Göran Eriksson

Kyrkbyn 106 780 64 Lima

Tel: 0280-323 44 Fax: 0280-324 44 Mobil: 070-630 4964 info@ericsonilima.se

Copyright 2012 © All Rights Reserved